Du er her

Nettutgaven favner flere

Nye lesergrupper i folden og noen gode skritt nærmere rendyrking av det digitale formatet. Tidsskriftet på nett runder ettårsmerket i trygg forvisning om at det er på rett vei.

Publisert
5. januar 2010

Statistikken vitner om minst en halv million treff. Stillingsannonsene har topp skåre. Men mye tyder på at psykologtidsskriftet.no også har fått en bredere og mer mangfoldig leserkrets etter premieren i januar i fjor.

Eldre artikler har fått en renessanse, ikke minst om temaer med høy brukerrelevans. Vi tolker det som at nye lesergrupper har funnet veien og benytter seg av det søkbare arkivet, opplyser nettansvarlig Arne Olav L. Hageberg.

Holder analysen stikk, er det helt i tråd med målsettingen om å bringe psykologifaget ut til flere enn menigheten. En bieffekt vil trolig være at psykologene i stigende grad vil møte brukere som er mer faglig oppdaterte og kvalitetsbevisste.

Et tastetrykk unna

Og det er ikke minst denne utfordringen nettutgaven av Tidsskriftet er egnet til å møte. Psykologtidsskriftet.no er en psykologfaglig database uten konkurranse i Norge. Etter hvert som det elektroniske arkivet utvides, får abonnentene tilgang til stadig flere fagartikler som kan ha relevans for det kliniske arbeidet. Det siste innenfor forskningslitteraturen er bare et tastetrykk unna. Skal man være faglig à jour som psykolog, er psykologtidsskriftet.no vanskelig å komme utenom.

– Vi tilbyr kunnskap som kan gjøre en forskjell i den kliniske hverdagen, sier Hageberg.

Målsettingen er klar: Hele det historiske arkivet skal på nett. Redaksjonen har inngått en intensjonsavtale med Nasjonalbiblioteket om bistand til prosessen, men det vil ta tid før alt er på plass.

Digital fremtid

Hageberg kan vanskelig beskyldes for å være overdrevent dristig når han forutser at det bare er et tidsspørsmål før papirversjonen av Psykologtidsskriftet ikke nødvendigvis er primærproduktet. Utviklingen av leseplateteknologi er bare ett eksempel på hvor det bærer. At over 35 prosent av nettbokhandelen Amazons bøker første halvår 2009 ble solgt til Kindle, viser at nye brukervennlige plattformer er i anmarsj.

Hageberg sier at Tidsskriftet vil tilpasse seg en virkelighet der andre grensesnitt enn i dag dominerer markedet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side 71

Kommenter denne artikkelen