Du er her

Boknytt

Monica Martinussen og David Hunter | Luftfartspsykologi Om utviklingen av kravene til de som arbeider i luften, hvordan kunnskap om mennesker er viktig for design av utstyr og systemer – og om seleksjon og trening av flygere. Fagbokforlaget, 2008

Geir Arild Espnes og Geir Smedslund | Helsepsykologi Om hvordan følelser, tanker, atferd og miljø virker inn på helsetilstanden. Tar opp hvordan psykologien kan bidra i behandlingen, og hvilke tiltak som kan settes inn for å bevare god helse. Gyldendal Akademisk, 2009

Merete Pihl | Det andre muskellaget Merete Pihl i samtale med en venn Via samtale og bevegelser utforsker forfatterne forholdet mellom indre muskellag og personen. Boka er skrevet i en dialogisk og poetisk form. Kolofon forlag, 2009

Reidar Hjermann og Knut Haanes (red.) | Barn Barneombudet om hva som betyr mest for barns oppvekst i dag. Forskere og kunnskapsformidlere gir oppdatert kunnskap om oppvekst og barnekonvensjones betydning. Universitetsforlaget, 2009

Michael Helge Rønnestad og Anna von der Lippe (red.) | Det kliniske intervjuet Viser mangfoldet i tilnærminger til det første klientmøtet. Om å danne seg et bilde av klientens behov, og samtidig skape en relasjon som fremmer vekst. Gyldendal Akademisk, 2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen