Du er her

Intimitet i parforhold

Det er vanskelig for mange par å finne et intimitetsnivå som passer begge.

Annie Årseth forsvarte 5. juni avhandlingen Intimacy in adult close relationships: An exploration of variables associated with intimacy capacity and intimacy ideals for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø.

Studien gjaldt sammenhengen mellom unge voksnes identitetsutvikling, tillit til andre mennesker og grad av intimitet i deres nære relasjoner. Prosjektet undersøkte også om det var forskjeller i mannlige og kvinnelige studenters rangering av intimitetsfremmende idealer for en partner og et parforhold. Undersøkelsen viste noen sammenhenger mellom tidligere erfaringer med andre mennesker og grad av intimitet i nære relasjoner i dag. Både menn og kvinner hadde høye idealer om intimitet. Kvinners rangeringer var likevel signifikant høyere enn menns.

Kontakt annie.arseth@uit.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen