Du er her

Urovekkende 

Publisert
5. januar 2010

En urovekkende tendens i det norske helsevesenet mot slutten av budsjettåret 2009: Underskudd og overskridelser dekkes inn ved å kutte i psykiatrien. Det trengs dessverre ikke mye dokumentasjon for å påvise at denne delen av det medisinske tilbudet ikke står lagelig til for hugg. For tilstandene innen psykiatrien går rett inn i debatten om det stadig økende sykefraværet. At en bedre utbygd førstelinjetjeneste i kommunene – og kortere ventelister hos psykologene – ville redusere antallet pasienter med full sykemelding, er hevet over tvil.

Fredrikstad Blad på lederplass 3.12.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen