Du er her

Kommunepsykologer 

Publisert
5. januar 2010

Over 40 kommuner får psykologtilskudd.

– Psykologer er en yrkesgruppe som er lite brukt i helsetjenesten i kommunene. Dette håper vi vil endre seg nå. Psykologene er viktig både i det forebyggende arbeidet, og for å gi tidlig hjelp til mennesker med psykiske problemer.

Divisjonsdirektør Ellinor F. Major på helsedirektoratet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen