Du er her

Vel å merke

Leder for Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, Nora Sveaass, ble 9. desember tildelt Amnesty-prisen 2009.

– Hvem er pasienten? Det er alltid det store spørsmålet! sa Jaswant Guzder til de rundt 70 deltakerne på årets seminar om kulturperspektiv på psykisk helsearbeid.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side 74

Kommenter denne artikkelen