Du er her

Debattert

 • Flytt psykologene I gårsdagens Vårt Land krevde president i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, to milliarder kroner til å ansette flere psykologer i kommunene. … [Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Sunniva] Ørstavik, mener «det er feil bruk av samfunnets ressurser å be om to milliarder kroner til flere psykologer». Hun fremhever at det finnes nok psykologer, de må bare flyttes dit det virkelig trengs. … Arne Holte ved Folke-helseinstituttet har samme oppfatning som Ørstavik.
  Vårt Land 28. november
 • Utilstrekkelig Sannsynligvis er diagnoser i dagens situasjon nødvendig for en del forskningsmessige og administrative formål. Når det gjelder psykoterapi er de imidlertid helt utilstrekkelige.
  Siri E. Gullestad i Morgenbladet 27. november
 • Diagnoser Jeg gnir meg i øynene og leser på nytt sitatbomben i Tove Kjersti Kjølseths innlegg 20. november: «Symptomreduksjon vil ofte være både meningsløst og utilstrekkelig.» Siden det er gjennomdokumentert at symptomreduksjon bedrer arbeidsevnene og livskvaliteten, anser jeg påstanden som uansvarlig.
  Alv A. Dahl i Morgenbladet 4. desember
 • Dødshjelp Av og til lurer vi på om folk er riktig navlet. Denne gangen gjelder det den tidligere generalsekretæren i Human-Etisk Forbund, psykolog Kari Vigeland, som i Vårt Land tar til orde for massiv passiv dødshjelp av folk over 90 år.
  Leder i Dagbladet 5. desember
 • Lykkehelvete Det positivitetsbejaende tankegodset har fått sitt akademiske skinn i psykologien. … Ehrenreich trekker frem psykologers finansieringsbehov som årsak til positivitetsomfavnelsen. På 90-tallet ble psykofarmaka betraktet som så effektivt at forsikringsselskapene som finansierer deler av amerikansk helsevesen, sendte pasienter fra samtaler hos psykologen til medisinering hos psykiateren. Redningen for psykologene lå i å finne en oppskrift rettet mot friske mennesker og næringslivet.
  Karl-Fredrik Teigen i Dagens Næringsliv 8. desember

Meldt

Her ønsker vi korte innspill på SMS eller e-post – for eksempel ris og ros til oss, innspill til nye eller pågående debatter, kommentarer til noe som har stått på trykk andre steder i Tidsskriftet, eller til aktuelle samfunns-spørsmål. Send SMS til 97 70 18 31. E-post redaksjonen@psykologforeningen.no

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen