Du er her

Amnestyprisen til Nora Sveaass

Leder for Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, Nora Sveaass, ble 9. desember tildelt Amnesty-prisen 2009.

Juryen begrunnet sitt valg med Sveaass’ sterke engasjement for flyktningers og asylsøkeres rettigheter og innsatsen for å sikre at mennesker på flukt fra tortur og mishandling får et tilpasset behandlingstilbud.

Amnesty-prisen deles ut hvert år til «en kandidat som gjennom sitt arbeid har bidratt til å opplyse eller skape bred debatt om menneskerettighetsspørsmål, eller har oppnådd resultater i form av bedre beskyttelse og bedre rettigheter for enkeltpersoner eller en gruppe mennesker».

Nominasjonskomiteen, som besto av Marie Simonsen fra Dagbladet, Bjørn Engesland fra Den Norske Helsingforskomité og Gustav Haver og Thorbjørn Knutsen fra Amnesty Internationals styre, skrev i sin begrunnelse at:

«Nora Sveaass har gjort det til sitt livsverk å forsvare rettighetene til flyktninger og asylsøkere i Norge. Hun har bidratt til å synliggjøre at overgrepene ikke avsluttes ved et rettsoppgjør, men at de fysiske og psykiske ettervirkningene vil prege torturoverlevende og deres familier for resten av livet. Ved å dokumentere behovet for langsiktig behandling og oppfølging har hun bidratt til at det er etablert et tilpasset behandlingstilbud i Norge for overlevende etter mishandling og tortur. Sveaass har tatt med seg sin kunnskap og erfaring inn i det viktige arbeidet som medlem av FNs Torturkomité.»

Psykologforeningen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen