Du er her

Vold mot partner

Funnene utfordrer etablerte sannheter og gir rettsvesenet, hjelpe- og behandlingsapparatet nye utfordringer.

Solveig Karin Bø Vatnar forsvarte 26. mai 2009 sin avhandling An Interactional Perspective on Help-Seeking Women Subject to Intimate Partner Violence for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Fysisk, psykisk og seksuell partnervold ble opplevd og vurdert som klart ulike fenomener. Tre av fire tilfeller av vold skjedde uten påvirkning av alkohol eller narkotika. Kvinner som hadde vært utsatt for incest, hadde 25 ganger høyere risiko for å havne i gjentatte parforhold med vold. Kvinner som hadde vært vitne til fysisk vold mellom foreldrene, hadde høyere risiko for å havne i gjentatte parforhold med vold enn kvinner som hadde vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene. Å være mor gav ingen beskyttelse mor partnervold. Hovedforskjellene mellom immigranter og etnisk norske partnervoldsutsatte kvinner var knyttet til psykososiale forskjeller og immigrasjonsstatus.

Kontakt solveig.vatnar@kompetanse-senteret.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen