Du er her

Landskonferanse om selvskading

1. mars er verdensdagen mot selvskading. I Oslo blir det i år for første gang arrangert en nasjonal markering av dagen i form av konferansen HÅP.

Gode foredragsholdere og kulturinnslag er noe av det arrangøren Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS) kan by på. I Oslo Kongressenter blir det også presentasjon av foreningens arbeid med pårørende, og ulike aktører vil betjene stands om arbeid mot selvskading.

Konferansens første del, fra klokka 9 til 16, retter seg mest mot fagfolk. Andre del er mer tilpasset pårørende og brukere, men alle vil kunne ha utbytte av hele arrangementet. LFSS kan friste med foredragsholdere som Didrik Hægeland, Svein Øverland og Bente Sommerfeldt.

Målgrupper for konferansen er psykologer, leger, helsesøstre, pårørende, brukere og andre som er berørte av selvskading og selvmord. Konferansen er gratis for medlemmer i LFSS. For andre er prisene som følger: dag: 250,– inkludert lunsj, kveld: 150,– inkludert kaffe og noe å bite i, hele dagen: 300,– inkludert lunsj og kaffe. Påmelding via www.selvskading.org.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen