Du er her

Flere psykologer til kommunene

Det er ikke vanskelig å finne argumenter for et psykologisk lavterskeltilbud i kommunene, og i disse dager ses de første tegnene på psykologen som del av kommunehelsetjenesten. Over 40 kommuner har fått tilskudd til å ansette psykologer som skal arbeide med forebygging og tidlig hjelp til mennesker med psykiske problemer.

– Jo tidligere folk får hjelp, desto bedre effekt kan behandlingen få. Flere psykologer i kommunene er viktig for å bygge opp et lavterskeltilbud til alle – både barn og unge og voksne, forteller divisjonsdirektør Ellinor F. Major på Helsedirektoratets hjemme-sider.

Den som er interessert i å jobbe med dette, vil på Psykologforeningens hjemmesider kunne se hvilke kommuner som har fått midler i denne omgang.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen