Du er her

Død 

Publisert
5. januar 2010

Dei aller eldste på norske sjukeheimar må på eit tidspunkt slutte med pillane og døy framfor å ta ressursar frå unge generasjonar.

Det meiner psykolog Kari Vigeland. Den tidlegare generalsekretæren i Human-Etisk Forbund ber politiske styresmakter setje tak på løyvingane til lækjande og livsopphaldande behandling for dei aller eldste. Omsorg og lindrande behandling må derimot ikkje bremsast, legg ho til.

Vårt Land 4.12.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen