Du er her

Diagnose 

Publisert
5. januar 2010

En kvinnelig økonomimedarbeider svindlet et firma for over fem millioner blant annet ved å dra på 18–19 familieturer på firmaets regning. Nå er hun dømt til fengsel i to år.En psykolog som vitnet i retten, uttalte at kvinnen kunne få en alvorlig depressiv reaksjon om hun ble dømt til ubetinget fengsel. Retten finner at dette vanskelig kan tillegges vekt ved straffeutmålingen. Retten peker på at betydningen dette vil ha for siktedes soningsdyktighet, må avgjøres på soningstidspunktet.

Fredrikstad blad 29.11.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen