Du er her

Psykologiforbundet kommer

Masterforeningen i Psykologi bytter navn.

LEDER PSYKOLOGIFORBUNDET: Gøran Gundersen.

Foto: Psykologiforbundet

– Vi ville opprette en ren faglig forening for psykologi som viser fagets rikdom og mangfold, opplyser leder Gøran Gundersen til Psykologtidsskriftet. Lederen sier at foreningen ønsker å bevege seg i retning av en inkluderende forening med en tydelig faglig profil.

– Det gamle navnet ble opplevd som misvisende av flere av våre medlemmer. Man kunne få inntrykk av at vi var en forening utelukkende av masterutdannede, noe som ikke var tilfellet siden medlemsmassen vår også bestod av mange hovedfags- og doktorgradsutdannede.

Målgruppen for Psykologiforbundet er alle med en høyere utdanning innenfor psykologi i Norge: bachelor, hovedfag, master, doktorgrad og profesjonsutdanning.

Og Psykologiforbundet har store visjoner.

– Vi håper at vi ved å legge til rette for en inkluderende og åpen holdning til medlemskap kan skape synergieffekter som videreutvikler psykologifaget og tar det et steg videre. Samfunnet står overfor en rekke utfordringer i årene som kommer, og psykologien som fag kan absolutt bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Ved å tilby en arena for samhandling mellom ulike disipliner innenfor psykologien ønsker vi å fungere som en katalysator for videreutvikling, sier Gøran Gundersen.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side 513

Kommenter denne artikkelen