Du er her

Dobbeltrolle i testfeltet

En politisk aktør som Norsk Psykologforening kan ikke ha ansvaret for faglig forvaltning.

Publisert
7. mai 2013

DEBATT: SERTIFISERING AV TESTER

Psykologforeningen kan ikke alene ha ansvaret for den faglige standarden på testfeltet, skrev Lindgren i mars. Psykologforeningen og Det Norske Veritas svarte i april at de bruker flere kilder når råd om testbruk skal kvalitetssikres.

 

Jeg setter pris på Det Norske Veritas (DNV) og Norsk Psykologforenings tilsvar. Dessverre er jeg ikke beroliget.

Jeg vet godt hvordan DNV håndterer sertifiseringsordninger. Jeg vet også godt hvilken rolle DNV og Psykologforeningen er ment å ha i forhold til hverandre. Men jeg tviler på at DNV forstår i hvor stor grad Psykologforeningen er en fagforening og ikke en faglig forening. At foreningen henter inn råd fra andre er ikke nok til å gjøre meg trygg. Det finnes fremdeles ingen overordnet kontroll med hvem som blir spurt om råd.

DNV har sertifiseringsordninger hvor kravet til faglighet ivaretas ved at fagutvalget består av to ingeniører. Dette er mulig i markeder hvor alle aktører er enige om at faget er teoretisk vanskelig, men uten faglige kontroverser av betydning og uten store forskjeller i anvendelse. Psykometrisk vitenskap – både i teori og praksis – er en helt annen skål. En enkelt aktør, og især en politisk aktør, kan ikke ha ansvaret for faglig forvaltning, om aktøren henter råd utenfra aldri så mye.

rolf@grendel.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen