Du er her

Kan jeg kalle meg fødselspsykolog?

Publisert
7. mai 2013

Jeg jobber primært med klienter i graviditets-, fødsels- og barselfasen og har veiledning spesifikt rettet mot dette. Kan jeg kalle meg fødselspsykolog, eller gjør jeg noe galt da? Jeg har ikke startet på spesialisering enda.

Fødselspsykolog

Det er bare selve psykologtittelen som er lovbeskyttet. Dette følger av lov om helsepersonell § 74 første ledd, og innebærer at det kun er lisens eller autorisasjon som utløser psykologtittelen. Tittelbeskyttelsen gjelder også ordet psykolog kombinert med andre ord, som gir uttrykk for at den som benytter tittelen, har lisens/autorisasjon som psykolog, for eksempel trafikkpsykolog, fargepsykolog, hundepsykolog eller lignende. Og også fødselspsykolog dersom du ikke har lisens/autorisasjon som psykolog.

Når du er psykolog, er det altså lovlig å benytte en tittel som for eksempel fødselspsykolog. Fødselspsykolog er i seg selv ikke en beskyttet tittel ut over at man altså må være psykolog. Det er derfor ikke begrensninger i regelverket som tilsier at du ikke kan kalle deg fødselspsykolog. Jeg er ikke selv psykolog, men synes personlig at det gir en bedre beskrivelse av din virksomhet om du benytter psykologtittelen med en undertittel som sier hvilke områder du veileder i, nemlig graviditet, fødsel og barsel.

H.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen