Du er her

Hvordan lukter en personlighet?

Det er kjent at kroppslukt kan formidle kjønn, alder, genetisk kompatibilitet og kvinners fruktbarhet. En ny studie tyder på at også Big Five kan kjennes på lukta.

Agnieszka Sorokowska og kollegaer lot 30 kvinner og 30 menn sove tre netter i en rein T-skjorte. Alle sov alene. Lukta ble bevart gjennom forsegling og nedfrysing, før 100 menn og 100 kvinner fikk i oppdrag å lukte på tre plagg brukt av kvinner og tre brukt av menn.

Personlighetstrekkene utadvendthet, nevrotisisme og dominans gav den klareste sammenhengen mellom egenvurdering av personlighet og utenfravurdering basert på kroppslukt . Nøyaktigheten i vurderinger av utadvendthet og nevrotisisme var omtrent like nøyaktige som vurderinger i andre studier basert på videofilmet atferd. Noen ganger også mer nøyaktig, skriver BPS Research Digest.

Interessant nok var luktbasert vurdering av dominans bare treffsikkert ved vurdering av motsatt kjønn. Forskerne klarte ikke å påvise noen sammenheng mellom lukt og personlighet for varme, kontroll eller åpenhet.

En mulig forklaring er ifølge Sorokowska og kollegaer at utatdvendthet, nevrotisisme og dominans er knyttet til fysiologiske prosesser (hormoner, enzymer og nevrotransmittere) som påvirker kroppslukt mer enn andre personlighetstrekk gjør. Originalartikkelen diskuterer også flere andre mulige forklaringer.

Hvem vet, om noen år får vi kanskje kjøpt personlighetsparfyme fra Chanel, med duft av trygghet, følelsesmessig stabilitet og varme.

Kilde: Sorokowska, A., Sorokowski, P. and Szmajke, A. (2012), Does Personality Smell? Accuracy of Personality Assessments Based on Body Odour. European Journal of Personality, 26, side 496–503.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen