Du er her

Forskningsnotiser

Det er kjent at kroppslukt kan formidle kjønn, alder, genetisk kompatibilitet og kvinners fruktbarhet. En ny studie tyder på at også Big Five kan kjennes på lukta.

Psykologar lever av andre sine kjensler. Ein ny studie formidlar oppsiktsvekkande fakta om terapeuten sine eigne tårer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side 503

Kommenter denne artikkelen