Du er her

Utegym

Publisert
7. mai 2013

Jeg har få bekymringer knyttet til den norske psykologutdannelsen. Utålmodige studenter lengter etter pasientkontakt og roper på mer utegym – det tyder nok på at de har valgt riktig studium. For å sikre bredde i kompetansen og evne til å håndtere strømmen av ny kunnskap i en lang yrkeskarriere er det imidlertid viktig at norske psykologstudenter lærer mer enn ren pasientbehandling og teknikk. Ved å fortsette å benytte den amerikanske Boulder-modellen («scientist as practitioner») sikrer vi at psykologstudentene blir skolert i forskning og vitenskapelig metode.

Jørgen Flor blogger på psykologforeningen.no 15.4.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen