Du er her

Rått parti

Publisert
7. mai 2013

Løpet er ofte kjørt i favør av kommunen når en sak kommer opp i fylkesnemnda. En av grunnene til dette er de sakkyndige meddommernes rolle. Dette er psykologer og sosionomer, som også får oppdrag fra kommunen for å utrede andre saker før de kommer opp i nemnda. De er en del av det offentlige maktapparatet i utgangspunktet.

Vidar Kleppe, Stortingskandidat for Demokratene i Agder, i Fædrelandsvennen 15.4.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen