Du er her

Foreldrepenger når vikariatet utløper

Publisert
7. mai 2013

Jeg er gravid og har fått et tilbud om vikariat som utløper mens jeg er i foreldrepermisjon. Vil det at vikariatet utløper mens jeg er i permisjon, ha innvirkning på hvor mye jeg får utbetalt under permisjonen?

Gravid

De av våre medlemmer som jobber i henholdsvis helseforetak, kommuner, stat eller Virkebedrifter, har gjennom våre tariffavtaler rett til full lønn under foreldrepermisjon. Med dette menes at den ansatte får lønn som om man hadde vært på jobb mens arbeidsgiveren kun får refundert opp til 6 ganger G (grunnbeløpet i folketrygden) fra NA V. 6 G utgjør per 10. april 2013 kr 492 732. Grunnbeløpet justeres hvert år fra 1. mai. Tjener psykologen mer enn 6 G, dekker altså arbeidsgiveren denne kostnaden. Tjener man derimot mindre enn 6 G, vil ikke arbeidsgiveren måtte dekke noe mellomlegg mellom lønnen arbeidstakeren får under foreldrepermisjonen, og det arbeidsgiveren får refundert fra NAV.

Hvis vikariatet du går i, utløper mens du er i foreldrepermisjon, vil du fra utløpsdato kun få foreldrepenger fra NA V oppad begrenset til 6 G. Tjener du i dag mer enn 6 G, vil du da få mindre utbetalt enn hvis du hadde hatt et bestående arbeidsforhold under hele foreldrepermisjonen.

E. E. E.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen