Du er her

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Tor Erik Nysæter forsvarte 2. november 2012 avhandlingen Outpatient treatments of patients with Borderline personality disorder. Studies of attrition, co-morbidity and effectiveness for ph.d.- graden ved NTNU i Trondheim. Kontakt: nysater2@hotmail.com

Avhandlingen viser at det går an å behandle personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse ved vanlige distriktspsykiatriske sentra, og at poliklinisk psykoterapi gir lovende resultater. 66 % av pasientene fullførte behandlingen og hadde en høy grad av forbedring etter ett til tre år med psykoterapi. Bedringen vedvarte også etter avsluttet behandling. Funnene viser at personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse har godt utbytte av psykoterapi, men at innføring av nyere skreddersydde behandlingsmodeller kan styrke det ordinære polikliniske behandlingstilbudet for denne pasientgruppen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen