Du er her

Angst, depresjon og søvn hos KOLSpasienter

Minna Hynninen forsvarte 19. februar 2013 avhandlingen Anxiety, depression and sleep disturbance in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Kontakt: minna.hynninen@psykp.uib.no

Funnene viste at KOLS-pasienter har dobbelt så høy sannsynlighet for å lide av angst eller depresjon sammenlignet med dem som ikke har KOLS, og at angst og depresjon har en sammenheng med symptomer på lungesykdommen, som pustevansker ved anstrengelse og nattlige luftveissymptomer. Pasienter som deltok i gruppebehandling med kognitiv atferdsterapi opplevde en reduksjon i symptomer på angst og depresjon som vedvarte i oppfølgingsperioden på seks måneder. I oppfølgingen hadde deltakerne i behandlingsgruppene opplevd noe bedring i både helsestatus og søvneffektivitet, men endringen var relativt liten.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen