Du er her

En norsk studie fant 10 × høyrere aktivitet på diskusjonsnettsteder om ME sammenlignet med lignende fora for andre sykdommer.

Kilde: Knudsen, A.K., et al. (2012). Comparison of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalopathy with other disorders: an observational study. Journal of the Royal Society of Medicine Short Reports, vol. 3 no. 5.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen