Du er her

Søker hun bistandsmidler?

Publisert
7. mai 2013

– Våre fastleger mangler psykologer til bistand i psykisk helsevern.

Anita Nilsen, kommunalsjef helse og omsorg i Nesodden, sitert i Akershus Amtstidende 8.4.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen