Du er her

Psykologen og døden

Publisert
7. mai 2013

Noen helsefolk i Norge ble spurt om hvor lang tid de trodde en sorg tar hvis du var nær den som dør. De som ikke hadde opplevd det, sa seks uker til tre måneder. De som hadde opplevd det sa to til fem år, hvis noen gang.

Sorgarbeidet, som de profesjonelle kaller det, skal gjøres effektivt slik at tapsopplevelsen er ferdig bearbeidet innen rimelig tid og du kan vende tilbake til de lystige, eller i det minste menge deg med letthet blant alminnelig praktiserende borgere. «Sorgarbeid » kan psykologene få ha på skrivebordet. Det ordet passer for dem. De kan ha «tapsopplevelse» liggende på kontoret også. Livet kan være voldsommere enn det ser ut når vi setter opp huskeliste for det på begynnelsen.

Bloggeren Fr. Martinsen i Dagbladet 5. april 2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen