Du er her

Ingen avvikling

Spesialistprosjektet er en utvidelse, ikke en innsnevring av spesialistutdanningen.

Publisert
7. mai 2013

INGEN AVVIKLING : Forslaget til ny spesialistutdanning handler ikke om å avvikle hverken klinisk familiepsykologi eller noen av de andre fordypningsområdene, skriver Birgit Aanderaa og Bjørnhild Stokvik.

DEBATT: SPESIALISTUTDANNELSEN

«Nei til avvikling av klinisk familiepsykologi», skrev Bård Bertelsen i forrige utgave av Tidsskriftet.

 

Bård Bertelsen, spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og unge, og kandidat ved fordypningsprogrammet i klinisk familiepsykologi, skriver i Tidsskriftets aprilutgave om avvikling av klinisk familiepsykologi. Vi finner det nødvendig å redegjøre for de endringer som foreslås i spesialistutdanningen, og tydeliggjøre at dette ikke handler om å avvikle hverken klinisk familiepsykologi eller andre av de fordypningsområdene som ikke er foreslått videreført som egne spesialiteter i den nye strukturen.

Modernisering av spesialistutdanningen må ses i sammenheng med at arbeidsmarkedet for psykologer er i endring

Utvidelse

Aller først: Forslag til ny struktur for spesialistutdanningen for psykologer innebærer en endring fra én klinisk spesialitet med 10 fordypningsområder til seks spesialiteter. Spesialistprosjektet er en utvidelse, ikke en innsnevring av spesialistutdanningen.

Som del av de seks spesialitetene kan det velges forskjellige typer tilvalgsprogram. For eksempel kan tilvalgsprogrammet i familiepsykologi velges av flere av psykologene i spesialistutdanning enn de som i dag velger fordypningsprogrammet i klinisk familiepsykologi. Flere vil dermed kunne tilegne seg kompetanse i familiepsykologi enn i dagens ordning.

Bedre faglig påbygning og utvikling

En endring i spesialistutdanningen springer ut fra et behov for bedre faglig påbygning og utvikling enn dagens ordning gir muligheter for. Muligheten for å spesialisere seg på tilgrensende fagområder, som den nye strukturen gir, uten å måtte begynne på nytt, sparer tid og krefter. Fagområder som eldrepsykologi, habilitering, arbeidspsykologi og familiepsykologi kan få større utbredelse i den nye strukturen ved å tilbys som tilvalgsprogram i spesialistutdanningen. Man kan selvsagt uttrykke bekymring for at et tilvalgsprogram ikke vil gi samme kunnskapsomfang som de nåværende fordypningsprogrammene gir. Dette vil imidlertid kunne kompenseres ved et tilvalgsprogram II, for eksempel i eldrepsykologi, habilitering, arbeidspsykologi eller familiepsykologi, som en påbygning når man er ferdig spesialist.

Det vil også være en åpning for at familieterapi kan godkjennes som en retning i spesialiteten psykoterapi slik det foreslås i den nye strukturen. En spesialitet i psykoterapi åpner for godkjenning av ulike typer terapiutdanninger, eksempelvis psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og familieterapi.

Modernisering

Modernisering av spesialistutdanningen må ses i sammenheng med at arbeidsmarkedet for psykologer er i endring. Samhandlingsreformen har som mål blant annet å styrke primærhelsetjenesten og forebyggende arbeid. For å legge til rette for psykologer med spesialistkompetanse i 1.-linjen vil det etableres en bredere spesialitet i allmenn- og samfunnspsykologi. Endringen i arbeidsmarkedet fører også til behov for større fleksibilitet mellom tjenestefelt. Spesialistutdanningen må reflektere denne utviklingen og ligge i forkant for å tilby kompetanse til nye tjenestefelt og nye arbeidsmarkeder for psykologer

Modernisering av spesialistutdanningen er et langsiktig prosjekt. Alle som har begynt og begynner på et av dagens fordypningsområder skal føle visshet for at de ender opp med en fullt ut anerkjent spesialitet. Gode overgangsordninger skal sikre sømløs innfasing av ny spesialiststruktur. Fremfor alt er det viktig at vi opprettholder bredden i spesialistkompetanse før vi utvider den ytterligere. Idéen om at fagområder blir avviklet, må derfor ikke få feste seg.

birgit@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen