Du er her

Boknytt

Karl Jacobsen, Hilde Borg Gjertsen | Forståelse i miljøterapi Teori, forståelsesramme, kognisjon, emosjonell og psykologisk fungering, helse og miljø Med utgangspunkt i utviklingspsykologi, viser forfatterne hvordan god miljøterapi springer ut fra en forståelse av det mennesket det gjelder. Gyldendal Akademisk, 2010

Sanina Kürstein (red.) | Selvledelse og fællesskaber Nye perspektiver på det moderne arbejdslivNy dansk antologi om selvledelse. For ledere, inspiratorer og personer som selv jobber selvledende. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Susanne Lunn, Kristian Rokkedal, Bent Rosenbaum (red.) | Frås og faste Spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel belysning Tar opp diagnostikk, sykdomsforståelse og behandling og spørsmål rundt vår tids kroppsforståelse og matvaner. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Gry Espedal | Ros Om anerkjennende ledelse og hvordan skape verdsettende arbeidsmiljø Om å gi tilbakemeldinger som skaper engasjement og lyst, og om å jobbe med arbeidsmiljøet slik at det kjennes verdsettende. Gyldendal Akademisk, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side

Kommenter denne artikkelen