Du er her

Psykisk syke får personlig ombud

Landets første ordning med ombud for personer med alvorlige psykiske lidelser er i gang i Oslo fra begynnelsen av august.

FOTO: YAY MICRO

Ombudet skal bistå personer som ikke vil ha hjelp av helsevesenet, eller som helsevesenet ikke makter å bistå. Prosjektet er et samarbeid mellom Sagene bydel og Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse (PIO). Målet er å gi pasienten den hjelpen vedkommende selv mener det er behov for, og gi råd og støtte i kontakten med psykiske helsetjenester og andre instanser, sier prosjektleder Ellen Eriksen til psykologforeningen.no.

– Ordningen skal være med på å realisere mål om brukerinnflytelse i psykisk helsevern og retter seg særlig mot de som glipper unna hjelpeapparatet, opplyser hun.

Ombudet er ansatt ved PIO, som er et partnerskap mellom Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, LPP Oslo.

Ordningen er ikke en del av behandlingsapparatet og ombudet skal opptre uavhengig av offentlige myndigheter.

– Det skal ha en frittstående rolle og gi hjelp på klientens premisser, presiserer Eriksen. Ombudet skal ikke drive terapi, men prosjektlederen ser ikke bort fra at virksomheten kan ha en terapeutisk funksjon, bidra til å bryte sosial isolasjon og øke den enkeltes mestringsevne. Prosjektet har fått midler til syv måneders drift, men jobber allerede med å sikre forlenget finansiering.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side 871

Kommenter denne artikkelen