Du er her

Kreft 

Publisert
5. september 2010

Jeg har hatt kreft. […] Kreft får oss uvegerlig til å tenke på døden. Og døden er noe vi helst ikke vil forholde oss til. Kanskje forklarer det hvorfor noen opplever å bli sviktet når sykdommen rammer. Kreftens årsaksforhold er sammensatte. Ut fra mine erfaringer som psykolog skulle jeg ønske at det ble forsket mer på sammenhengen mellom kreft og langvarige følelsesmessige belastende og nedbrytende livssituasjoner.

Gudrun Kolderup i Aftenposten 8.8.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side

Kommenter denne artikkelen