Du er her

Pasientene blir friske!

Publisert
5. september 2010

Finnes det en «frisk-diagnose» i ICD-10?

Avtalespesialist

Det finnes ingen «frisk-diagnose», men det finnes ulike diagnoser for konsultasjoner der pasienten ikke er syk, men har andre gode grunner for å være på lege- eller psykologbesøk. Dette er Z-diagnosene. Hvis du ikke har ICD-10 tilgjengelig på annen måte, kan du finne alt på www.kith.no.

Merk deg at Z-diagnosene ikke gir grunnlag for refusjon fra trygden. Hvis en pasient har gått i terapi – og skal ha hatt en diagnose – må denne diagnosen følge pasienten frem til avsluttet behandling. I trygdens forstand er ikke pasienten frisk så lenge behandleren sender regning for behandling. Friskdiagnosen må derfor føres fra dato etter siste refusjonsberettigede aktivitet.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side

Kommenter denne artikkelen