Du er her

Språkvansker 

Publisert
5. september 2010

VANSKELIG: Ett av ti norske barn har språkvansker. FOTO: YAY MICRO

En ny studie om språkvansker blant barn i Norge viser at 10 prosent av alle barn i alderen 7–10 år har problemer med det muntlige språket.

Lillan Hollund-Møllerhaug, spesialist i klinisk nevropsykologi, står bak undersøkelsen. […]

Noen klarer ikke snakke «rent». Andre sliter med å formulere hele, forståelige setninger. Atter andre har problemer med å forstå hva ordene betyr, og enkelte har problemer med å forstå de sosiale kodene.

– Spesielt vanskelig er det når det forventes at de muntlig skal forklare kompliserte meninger og følelser. Mange av barna kan bli mobbet for at de snakker barnslig.

– Noen reagerer med å bli klassens klovn, mens andre trekker seg tilbake og ønsker å være usynlige, sier Hollund-Møllerhaug.

Aftenposten 1.8.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side

Kommenter denne artikkelen