Du er her

Samarbeid psykolog – coach?

Heller enn å spre upresisheter om coachingbransjen, bør psykologene se etter seriøse aktører og hva vi kan tilby hverandre.

Publisert
5. september 2010

DEBATT: COACHING

Christer Mortensen hevder i juliutgaven at coachene pakker psykologien pent inn og selger det til dobbelt pris. Realiteten er at få klarer å livnære seg som coacher, skriver Envor Skårdalsmo i sitt tilsvar.

Christer Mortensen gir i sin kommentar i juliutgaven av Tidsskriftet inntrykk av at coachingbransjen kun består av useriøse aktører som tjener lette penger. Som sertifisert co-active coach og snart ferdig psykolog, ønsker jeg å bidra til større presisjon i debatten.

Mortensen hevder at coachingbransjen påstår de kan bruke coaching mot angst og depresjon. Muligens med unntak av NLP-tradisjonen, er det ingen av de store og seriøse aktørene i coachingbransjen som påstår dette. Tvert imot er de veldig tydelige på at coachene skal være seg bevisst sin kompetanse og anbefale helsepersonell når kompetansen ikke strekker til. Selv om begrepene «syk» og «frisk» er problematiske, mener jeg det er helt riktig av coachingbransjen å understreke at de jobber med friske mennesker. Derfor er det heller ingen grunn til at de skal underlegges helsepersonellovgivningen med de fordeler og ulemper det medfører. Det er ikke tvil om at psykologene også kan behandle friske mennesker, men det er vel ikke først og fremst derfor vi utdannes til helsepersonell?

Selv om timeprisen hos noen coacher er høy, må regnestykket inkludere at mange er godt voksne, har høy utdanning og kanskje ledererfaring. Coacher må dessuten legge 25 prosent på timeprisen, da de er MVA-pliktige. De bruker også mye tid på salg og markedsføring, noe psykologene gjerne slipper på grunn av sin beskyttede tittel. Tar man dette med i regnestykket, er resultatet at få overlever som fulltids coach i Norge i dag. De fleste uteksaminerte coacher bruker heller kunnskapen i sin nåværende jobb, finner seg ny fast jobb eller driver coaching på deltid. Dette på tross av at majoriteten som mottar coaching rapporterer de er veldig fornøyde med denne erfaringen og har fått god valuta for pengene (ICF Global Coaching Client Study, 2009).

Selv har jeg hatt stor glede av min (flere hundre timer lange) coachutdanning i møte med pasienter på studiet og i psykisk helsevern. Jeg er overbevist om at psykologer og coacher har mye å lære av hverandre. Istedenfor skittkasting må det være bedre å starte en dialog om hvordan seriøse coacher og psykologer kan samhandle – til det beste for klientene.

envor@finndegselv.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side

Kommenter denne artikkelen