Du er her

Sinte unge menn 

Publisert
5. september 2010

KONKURRANSE: Skaper aggresjon. FOTO: YAY MICRO.

Selv om Norge gjentatte ganger er blitt kåret til verdens beste land å bo i, har heller ikke vi klart å skape et samfunn der alle er med. Jeg tror mye av svaret ligger i det psykolog Arne Klyve beskriver i boken «Sinte unge menn i kunnskapssamfunnet». Hans budskap er at vi konkurrerer på alle arenaer: På skolen skal vi ha de beste karakterene, på jobb skal vi ha en målrettet karriere, og i fritida skal vi prestere i idrett eller på sosiale arenaer. Stadige konkurransenederlag oppleves som ydmykende. Det igjen kan lede til at man kommer på utsiden av samfunnet gjennom frafall i arbeidsliv eller utdanning. For enkelte kan dette i verste fall være starten på et liv med kriminalitet, vold og ukontrollert rusbruk.

LO-sekretær Kristian Tangen i Dagsavisen 10. august 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side

Kommenter denne artikkelen