Du er her

Forskningsnotiser

Elles friske tenåringar er mykje meir utsette for depresjon om dei brukar mykje tid på Internett.

Å vera miljøvenleg kan faktisk ha negativ effekt på altruisme og etiske val, vise ein ny studie.

Rikdomen som gjer oss i stand til å skaffa oss mange ting, ser samstundes ut til å kunna hemma evna vår til å gleda oss over dei same tinga.

Gode minner om pappa kan gje betre stressmeistring hos menn.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side 854

Kommenter denne artikkelen