Du er her

Å ta samfunnet i behandling

«Dere må kjempe dere frem i maktens korridorer, skrive i VG og snakke på TV. Bare på den måten kan dere ta hele samfunnet i behandling.»

Sitatet er hentet fra månedens gjesteskribent, barneombud Reidar Hjermann. «The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world,» skrev den amerikanske poeten William Ross Wallace i 1865, i et dikt som skildrer moderskapet som den førende kraften i verden – mor har æren, med andre ord. Men barnas utvikling avhenger av et flettverk av påvirkninger og tilknytninger, og i dagens Norge har storsamfunnet en stadig tyngre hånd på vogga.

Lars Smith viser i en av månedens fagartikler at tilknytningsteorien har implikasjoner for hvordan vi bør organisere barnehager, og hvilke anbefalinger sakkyndige psykologer skal gi om omsorg etter samlivsbrudd. Slik er han med på å legge et kunnskapsgrunnlag for samfunnets utøvelse av omsorg. En av sommerens store nyhetssaker handlet om at en av ti norske barn i alderen 7–10 år har språkvansker. Bakgrunnen var en artikkel av Lillan Hollund-Møllerhaug i juli-utgaven vår. Slik legger også hun til rette for en kunnskapsbasert samfunnsutvikling.

Arnstein Mykletun sier i dette nummeret at han stadig blir mer opptatt av å være realitetsorientert i sin faglige virksomhet. Årets vinner av Psykologforeningens formidlingspris savner ofte det samfunnsmessige perspektivet hos kolleger. «Det er på tide at psykologene tar etter medisinerne, som lenge har hatt samfunnsansvaret som en selvfølgelig del av profesjonen,» sier han.

Hollund-Møllerhaug satte dagsorden. Smith har lenge hatt en høy profil i norsk barnehagedebatt. Mykletun ledet regjeringens ekspertgruppe om reduksjon av sykefravær. Alle bruker de psykologifaget til å påvirke byggingen av morgendagens samfunnsvogge.

Redaksjonen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side 850

Kommenter denne artikkelen