Du er her

Rollebytte

Publisert
5. september 2010

…  romanen har to hovedpersoner, Børge – som er mobberen – og mobbeofferet Terje. […] Historien starter med skoletiden, de går i samme klasse, veien deres skilles, og etter mange år vender Terje tilbake til bygda som psykolog, hvor han får i oppgave å være sakkyndig i en barnefordelingssak mellom Børge og ekskona.

Ørjan Greiff Johnsen anmelder Johan Mjønes’ roman Orkanger i Adresseavisen 16.8.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side

Kommenter denne artikkelen