Du er her

Holdninger til gentesting

Katharina Wolff forsvarte 16. november 2010 sin avhandling To know or not to know? Attitudes towards receiving genetic information among patients and the general public for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: Katharina.Wolff@psysp.uib.no

Interessen for gentesting er forholdsvis høy, både blant allmennheten og blant pasienter med økt risiko for arvelige sykdommer. Personer som misliker usikkerhet har et større ønske om å teste seg enn andre. De aksepterer også lettere at helsepersonell skal bryte taushetsplikten for å informere om forekomsten av en sykdomsfremkallende mutasjon i familien dersom pasienten selv nekter å gjøre det. Generelt er det større aksept for brudd på taushetsplikten dersom sykdommen kan behandles. Studiene viste også at de som selv har arvelige sykdommer i familien, har størst ønske om å bli informert og er mest åpne for brudd på taushetsplikten.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen