Du er her

Dokumentasjonskrav

Publisert
5. mars 2011

Psykologer må journalføre all pasientkontakt, også den via telefon og sms. Dersom en pasient trenger mer tid og oppfølging en periode, så får psykologen firdobbelt med arbeid. Hver samtale må gjengis i skrift og arkiveres for ettertiden i tilfelle pasienten klager på behandlingen. Behandlingen blir dessverre også temmelig skral når all tiden går med til dokumentasjon.

Debattinnlegg av signaturen GH i Bergens­Tidende 4.2.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen