Du er her

Foreldrekurs hjelper

Charlotte Reedtz forsvarte 3. desember 2010 sin avhandling Mental health promotion in young children – Parents as a key to the identification and reduction of risk for development of disruptive behavior problems for dr.philos.-graden ved Universitetet i Tromsø.

Kontakt: charlotte.reedtz@uit.no

En studie av foreldre som gjennomførte en kortversjon av foreldreveiledningsprogrammet «De Utrolige Årene» viser at de som fikk tiltaket, hadde reduksjon i røffe oppdragelsesmetoder og en økning i positive metoder. Programmet lærer foreldre relasjonsfremmende måter å samhandle med barna på. Reedtz foretok også en standardisering og normering av kartleggingsverktøyet Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) for bruk i Norge. ECBI er godt egnet for screening i helsestasjoner og spesialisthelsetjeneste for å identifisere barn med atferdsvansker, og til å evaluere effekter av forebyggende tiltak og behandling.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen