Du er her

Venner med TV er verst

Foreldre som ønsker å redusere den kroppsfikserte reklamens negative påvirkning på barna, velger kanskje å skru av TV-en. En ny studie tyder på at det ikke er nok.

Det viser seg nemlig at indirekte eksponering, altså at man har venner som ser mye på TV, kan være mer skadelig for barns tilfredshet med egen kropp enn selv å se på TV.

Forskere fra Harvard Medical School undersøkte sammenhengen mellom mediekonsum og spiseforstyrrelser hos større barn på øya Fiji i Stillehavet. Det å ha mange venner som hadde tilgang til TV, var den sterkeste faktoren for utvikling av spiseforstyrrelser – det økte jentenes fare for å utvikle spiseforstyrrelser med 60 prosent.

På den andre siden: Direkte eksponering, som at man selv eller foreldrene så på TV mens man var i hjemmet, var ikke en selvstendig faktor når man regulerte resultatene for bosted, kroppsfasong og andre relevante parametre. Endrede holdninger i gruppen hadde altså størst betydning.

En tidligere studie utført av førsteforfatteren Anne Beckers viste økning i spiseforstyrrelser blant jenter etter at TV-en ble introdusert i 1995, skriver Science Daily.

Kilde

Becker, A. E. et al. (2011). Social network media exposure and adolescent eating pathology in Fiji. British Journal of Psychiatry, 198, 43–50.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen