Du er her

Debattert

Sakkyndighet

 • Hvilken kompetanse? Politiadvokaten som behandlet anmeldelsen, henla saken. Statsadvokaten avviste anken. Det er greit at sjelesørgerne kaller dette «løst fundert skjønn» som de har lite forståelse og respekt for, men hvilken juridisk kompetanse besitter de som går utover juristenes?
  Kommentator Jon Magne Lund i Vårt Land 2. februar
 • Tyngde
  De to sjelesørgerne, som her har uttalt seg, går ikke inn i lovanvendelsen, men kritiserer juristenes tilsidesettelse av sakkyndige uttalelser. Dette er en kritikk de har all mulig rett til å fremme.
  Psykolog Kari Halstensen i Vårt Land 7. februar
 • Løgndetektorer Psykologen eller terapeuten stiller slik det blir forklart i retten ikke spørsmål med hva som virkelig hendte.
  De sakkyndige ser heller ikke hvilken tyngde deres tittel og posisjon gir deres uttalelse, ei heller hvordan de ved sine erklæringer kan forurense bevisbildet, og kaste et slør over hva som faktisk skjedde. Enda verre blir det når de alt for ofte, slik Halstensen åpenbart her er eksponent for, tar steget lenger og uttaler seg om troverdighet, og nærmest opptrer som en menneskelig løgndetektor.
  Advokat Brynjar Meling i Vårt Land 10. februar
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen