Du er her

Klar tale

Publisert
5. mars 2011

– Når en ung mann forgriper seg på gutter, er sjansen dobbelt så stor for at det skal skje igjen, enn om ofrene er jenter. Det forteller Jim Aage Nøttestad i Hålogaland lagmannsrett. Nøttestad er psykolog og seniorforsker ved St. Olavs Hospital i Trondheim og en av landets fremste eksperter på seksuelle overgrep og tilbakefall.

radio3.no 3.2.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen