Du er her

Forskningsnotiser

Foreldre som ønsker å redusere den kroppsfikserte reklamens negative påvirkning på barna, velger kanskje å skru av TV-en. En ny studie tyder på at det ikke er nok.

Populære unge er mest truande til å visa aggressiv åtferd overfor jamaldringar. Unnataket er dei som står heilt på toppen av rangstigen.

Foreldrenes skilsmissekrangling er den største enkeltårsaken til at ungdom prøver å ta livet sitt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side 265

Kommenter denne artikkelen