Du er her

Rusomsorg

Publisert
5. mars 2011

Flere enn seks av ti som har vært innlagt på grunn av rusmisbruk, opplever at ettervernet uteblir eller svikter. Over halvparten etterlyser tilbud om psykologhjelp.

Dagsavisen 10.2.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen