Du er her

Derfor prøver unge å ta livet sitt

Foreldrenes skilsmissekrangling er den største enkeltårsaken til at ungdom prøver å ta livet sitt.

Dette viser en ny studie utført ved Folkehelseinstituttet. Både gutter (32,7 %) og jenter (55 %) oppga en relasjonskonflikt overfor foresatte, kjæreste, venn eller annen nærstående som utløsende for selvmordsforsøket. Foreldrekonflikter ble også oppgitt som viktigste bakenforliggende grunn til selvmordsforsøket. Både utløsende og bakenforliggende årsaker var altså knyttet til konflikter rundt foreldres skilsmisse.

– Mange er ikke klar over i hvor stor grad barn og unge tar inn over seg deres voksenproblemer. Barn er lojale og beskyttende og kan ha vanskelig for å si til mor og far at «nå må dere slutte å krangle». De ser likevel at foreldrene strever, og er belastet som følge av det, sier førsteforfatter Gudrun Dieserud til ABC Nyheter.

Studien baserer seg på data fra unge som har fått sykehusbehandling ved Sykehuset Asker og Bærum Helseforetak etter selvmordsforsøk i perioden 1984–2006. Intervjudata fra sykehus- og kommunehelsejournaler for 254 personer i alderen 13–19 år er analysert. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Crisis.

Kilde: Dieserud, G. et al. (2010). Adolescent Suicide Attempts in Bærum, Norway, 1984–2006. Trends, Triggers, and underlying Reasons. CRISIS, 31 (5), 255–265.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen