Du er her

Boknytt

Sveinung Sandberg & Willy Pedersen | Cannabiskultur Viser brukere, dyrkere, medisinske brukere, smuglere og dealere. Innsikt i subkulturen rundt cannabis er avgjørende for å forstå hvorfor stoffet appellerer, hevder forfatterne. Universitetsforlaget, 2010

Patricia Bach & Daniel J. Moran | ACT i praksis Case-formulering i Acceptance & Commitment Therapy Hjelp til å overføre ACT-konseptet og begreper i den kliniske atferdsanalysen til forskjellige klienter. Dansk. Hans Reitzels Forlag, 2011

Eili Knudsen Ingnes & Helle Kleive | I møte med unge overgripere Veileder for fagfolk som møter barn og unge som har begått seksuelle overgrep, eller som viser seksuelt utagerende og aggressiv atferd. Gyldendal Akademisk, 2011

Knut A. Hestad & Jens Egeland (red.) | Klinisk nevropsykologi. Undersøkelse av voksne pasienter Om nevropsykologisk undersøkelse, problemer ved forskjellige hjerneskader/dysfunksjoner, nevropsykologisk svikt og rehabilitering av kognitiv svikt. Tapir Akademisk Forlag, 2010

Arild Andersen, Kari Hunsager & Bjørn Martinsen | Kunst i korridorene Hvordan kunst og omgivelser kan påvirke vår psykiske helse. Forholder seg direkte til Kari Hunsager og Arild Andresens bilder i en dagpsykiatrisk poliklinikk. Portal Forlag, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen