Du er her

Arne Holte i ny toppstilling

Fra å være divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet rykker Holte nå opp som assisterende direktør samme sted – fortsatt med ansvar for psykisk helse. – Dette er en styrking av arbeidet med psykisk helse i Folkehelseinstituttet, sier han.

Holte skal arbeide med store forskningsprosjekter, særlig med oppgaver knyttet til internasjonalisering og finansiering rettet mot EU og EØS. Aktuelle temaer er studier av nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme og problemer med språk og læring hos barn.

– Sentralt blir også forsøkene med å tilby faste undersøkelser av livskvalitet og psykisk helse til alle kommuner i Norge, sier Holte.

Det siste året har han brukt mye tid på å presentere Folkehelseinstituttets arbeid med psykisk helse i Norge og utlandet. Tilhørerne har vært folk fra helsestasjoner, barnehager, skole, PPT, barnevern, politi, departementer – og politikere. Det kommer han til å fortsette med. Han vil forene forskning om barnehagen som forebyggingsarena med kunnskap om det praktiske daglige livet i barnehagene.

– Barnehagene og skolene er de viktigste arenaene for allmenn forebygging av psykiske plager og lidelser i befolkningen, understreker han.

Da Holte begynte som avdelingsdirektør i 2004, var det ca. 15 medarbeidere i Avdeling for psykisk helse. Dagens Divisjon for psykisk helse har 113 personer knyttet til sitt forskningsmiljø, og en enhet for psykisk helse i Bergen er under oppbygging.

– Å få samarbeide tett med og lede noen av landets aller fremste og mest erfarne forskere innen psykisk helse har vært en fryd, sier Holte i en pressemelding.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 3, 2011, side

Kommenter denne artikkelen