Du er her

9 av 10 rusmisbrukere psykisk syke

En norsk studie viser at ni av ti med diagnostisert rusmisbruk eller rusavhengighet også hadde andre psykiske lidelser i tillegg.

Publisert
5. juli 2013

– Dette var litt overraskende og mer enn jeg hadde forventet hos personer som hadde oppsøkt spesialisthelsetjenesten for første gang. Andre norske data har også vist høye tall, men det er grunn til å tro at det omfatter også de sykeste, som har vært innlagt og som har vært ut og inn til behandling, sier psykiateren bak studien, Anne-Marit Langås, til Dagens Medisin.

Langås jobber ved FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Hun har undersøkt et tilnærmet komplett, geografisk basert utvalg av pasienter med rusmiddellidelser.

De fleste tilleggslidelsene var uavhengige av rusmiddelbruken. Mer enn fire av ti hadde kun rusmiddeluavhengige psykiske lidelser, 7 prosent hadde kun rusutløste og 38 prosent hadde både uavhengige og rusutløste psykiske lidelser.

Nesten ni av ti hadde alkohollidelse og over halvparten hadde misbruk eller avhengighet av andre rusmidler.

Depresjon var i et livstidsperspektiv den klart hyppigst forekommende psykiske tilleggslidelsen, fulgt av personlighetsforstyrrelser, sosial fobi og posttraumatisk stresslidelse.

Kilde: Nilsen, L. (2013). 9 av 10 rusmisbrukere psykisk syke. Dagens Medisin 30.5.2013. Lastet ned fra dagensmedisin.no 17.6.2013.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side

Kommenter denne artikkelen