Du er her

Vil ha masterpsykologer

Publisert
5. juli 2013

I lokalene til studieledelsen på [Høgskolen i Lillehammer] går debatten om når ulike mastergrader i psykologi vil bli anerkjent på lik linje som profesjonsstudiet i klinisk psykologi. Det ville lette trykket på profesjonsutdanningen og føre til at Norge får flere psykologer med bredere kompetanse, mener studieleder [Ricardo] Lugo.

– Psykolog er fortsatt en beskyttet tittel i Norge. Det kunne med fordel vært slik som i andre land at en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi eller utviklingspsykologi ga samme anerkjennelse som klinisk psykologi. Norge trenger flere psykologer!

GD.no 1.6.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side

Kommenter denne artikkelen